Kalkulator kredytowy

Produkty:   

Kredyt samochodowy - osoby fizyczne

Cena pojazdu        zł                     
Wkład własny        zł        = %
Rok produkcji               Prowizja
Okres kredytowania          (min 6 - max 84 miesiące)
  
Dane klienta   stan wolny      ukończone 26 lat
Zabezpieczenia   Cesja praw z AC    Finlife  
 Przewłaszczenie    Zastaw sądowy

Ubezpieczenie komunikacyjne

Towarzystwo  ubezpieczeniowe       

Wynik     

Kredyt    
  W tym:
Kwota netto    
Pakiet AC    
Zabezpieczenia    
Finlife    
Opłata przyg.    
Prowizja    
 
Oprocentowanie     %
Rata

w tym ubezp. HESTIA
    zł

    zł